LAATSTE UPDATE: 05-01-2015

Contributie

Voor het lidmaatschap van onze vereniging moet contributie worden betaald.
U kunt lid worden van onze vereniging door u aan te melden met het aanmeldingsformulier welke u kunt vinden in het menu hiernaast. Dit aanmeldingsformulier kunt u inleveren bij het bestuur.

U kunt lid worden per jaar. Dit i.v.m. het afdragen van de bondscontributie.
Hieronder een overzicht van de contributiekosten per jaar:

Volwassenen: 30,=
Jeugdleden tot 17 jaar: 15,=
Gastleden*: 15,=


* Gastleden ontvangen niet het bondsblad "Onze Vogels". Zij ontvangen wel ons eigen clubblad. Gastleden hebben tevens geen mogelijkheden tot het bestellen van ringen.

Rekeningnummer: NL96RABO0344404684
www.vogelverenigingnwamsterdam.nl 2007 - 2015