LAATSTE UPDATE: 25-06-2018

Algemene mededelingen

Privacyverklaring vv Ons Genoegen

Vanaf 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacywet (AVG) gaan handhaven.
De nieuwe wet verwacht van o.a. NBvV en v.v. Ons Genoegen om actief stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen.
Hieronder kunt U de privacy verklaring downloaden.


Lezing kromsnavels van Benno Lowik

Woensdag 7 maart gaf Benno Lowik keurmeester parkieten en agaporniden een lezing.

De belangstelling was goed met foto`s liet Benno ons de variëteiten in kleuren zien die er zijn bij parkieten en agaporniden waar we met zijn alle over konden discussiëren.

Het is wel weer eens goed om te horen waar een keurmeester naar kijkt.

Na afloop van de presentatie was er nog een leuke en leerzame discussie over het keuren tot 95 punten.


Lezing over alle kromsnavels in het algemeen

Woensdag 07 mrt a.s. wordt er een open LEZING (Power Point) gegeven door liefhebber en keurmeester, Benno Lowik.

Onderwerp van deze lezing: over alle kromsnavels in het algemeen. Zowel Agaporniden als Neophema's als Parkieten komen aan de beurt.
Aanvang lezing om 19.30 uur in De Schalm.
Het is een OPEN lezing dus voor iedereen toegankelijk.
Ook niet leden of leden van andere verenigingen zijn van harte welkom.

Dit bericht graag doorsturen naar andere liefhebbers.

Met vriendelijke groet,

Namens v.v. Ons Genoegen
Mettinus Doldersum ( Secr.)

Voorjaarsvergadering V.V. “Ons Genoegen”

Beste Leden,

Hierbij sturen wij u als bijlage de uitnodiging voor de ledenvergadering van woensdag 21 februari a.s.
Wij hopen op jullie komst.
Met vriendelijke groet,

Namens v.v. Ons Genoegen
Mettinus Doldersum ( Secr.)

Verloting v.v. Ons Genoegen / Albert Heijn Klaver Kortwijk Nieuw-Amsterdam.

Tijdens de afgelopen vogelshow in Nieuw-Amsterdam was er een mogelijkheid om in te schrijven voor de actie: 1 minuut gratis winkelen bij Albert Heijn Klaver Kortwijk Nieuw-Amsterdam. Zaterdag 18 november j.l. was het zover om de (Sinterklaas) actie door te laten gaan.

De winnaars zijn geworden, Edwin en Heidi Knuppe uit Emmen. Edwin is voorzitter van de Vogelvereniging uit Barger-Compascuum. Saillant detail is dat de Nieuwe Nationale Vogelshow in Nieuw-Amsterdam is overgenomen van de vogelvereniging uit Barger-Compascuum. Deze vereniging heeft meer dan 25 jaar de show georganiseerd en dit jaar overgedragen aan Nieuw-Amsterdam. Heidi was nogal gespannen en hierdoor juist heel vrolijk en spontaan. Na instructie en aanmoediging van Bea Kortwijk kon er worden gestart.

Heidi, met hulp van Jeroen (AH), wist totaal € 124,-- bij elkaar te winkelen in 1 minuut tijd. Natuurlijk op foto vastgelegd door Wessel Berkhout van de Tweelingdorper en Luuc Postuma van v.v. Ons Genoegen maar ook rechtstreeks te volgen via Facebook. Al met al een mooie actie voor iedereen en natuurlijk met dank aan Albert Heijn Klaver Kortwijk uit Nieuw-Amsterdam. De opbrengst van deze en de grote loten actie komen volledig ten goede van Vogelvereniging Ons Genoegen uit Nieuw-Amsterdam. Aanschaf van nieuwe materialen en stellingen komen hierbij weer een stap dichterbij.


Open Nationale Vogelshow in Nieuw-Amsterdam

Vogelvereniging Ons Genoegen te Nieuw-Amsterdam / Veenoord organiseert dit jaar, in week 43, een nieuwe vogelshow. De Open Nationale Vogelshow. Iedere vogelliefhebber uit Nederland mag inschrijven voor deze show mits lid van NBvV of gelieerde bond. Alle vogels worden gekeurd door keurmeesters van NBvV. Na verwachting zullen er ongeveer 500 vogels worden ingeschreven in Cultureel Centrum de Schalm, Ringlaan 54 te Nieuw-Amsterdam. Er worden diverse soorten vogels verwacht o.a.: Tropen – grondvogels - Europees - kromsnavels – zang, kleur en postuurkanaries. Vrijdagavond 27 oktober a.s. om 19.30 uur wordt de officiële opening verricht door o.a. Wethouder en vogelliefhebber Rene v.d. Weide. Tijdens deze opening zullen ook de algeheel kampioenen worden gehuldigd.

Naast de show is er weer een aparte verkoop klasse. In de verkoop worden diverse soorten vogels aangeboden door de leden van v.v. Ons genoegen maar ook door andere inzenders van deze show.

Publieke openingstijden van deze vogelshow en verkoop zijn:
Vrijdagavond 27 oktober a.s. van: 19.30 tot 22.00 uur.
Zaterdag 28 oktober a.s. van: 10.00 tot 22.00 uur.
Zondag 29 oktober a.s. van: 10.00 tot 15.00 uur.
Iedereen is van harte welkom, entree is gratis ( rolstoel vriendelijk).

Op zaterdagmiddag ongeveer 15.00 uur wordt de grote verloting bekend gemaakt door de Politie van de Gemeente Emmen. Deze verloting met mooie vlees prijzen bij en met dank aan :
• Keurslager Herman Siekman te Nieuw-Amsterdam.

Om wat extra gelden in de kas te krijgen is er tijdens de openingsuren op zowel vrijdag, zaterdag als zondag een prachtige verloting met als hoofdprijs:
1 minuut gratis winkelen bij Albert Heijn Klaver Kortwijk te Nieuw-Amsterdam.

Al met al een mooi evenement en zeker de moeite waard om te bezoeken. De mensen van v.v. Ons Genoegen staan klaar om u te ontvangen en indien u hier belangstelling voor heeft, te voorzien van diverse informatie voor het houden van vogels.

Persbericht open nat vogelshow 2017.docx

Inschrijvingsformulieren, vraagprogramma etc. kan men hieronder downloaden
Inschrijfformulier 2017 Ons Genoegen.docx
Vraag programma Open Nationale Vogelshow 2017.docx
Inschrijf verkoop 2017.docx
REGLEMENT Verkoopklasse 2017.docx

Het bestuur van v.v. Ons Genoegen te Nieuw-Amsterdam.


Uitslag verloting

Beste Leden,

Tijdens een succesvolle Vogelshow is de grote verloting weer getrokken door de Politie uit Emmen.

De winnende loten zijn:

1ste prijs lotnr. 1364 (H. Geerts)
2de prijs lotnr. 1029 ( J. Jonker)
3de prijs lotnr. 0244 ( H. Hassing)

De winnaars zijn op de hoogte en kunnen de prijzen afhalen bij Slagerij Siekma.

Iedereen weer bedankt de netto opbrengst komt ten goede aan vogelvereniging Ons Genoegen.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Contributie VV Ons Genoegen 2016

Veenoord, December 2015.

Hallo Leden,

De feestmaand december is weer begonnen en dan is ook bijna het einde van het jaar inzicht.
Bij deze vraag ik dan ook uw aandacht voor de betaling van de contributie 2016.
Deze is tijdens de laatste vergadering vastgesteld op 30,00 euro dit omdat de NBVV de contributie afdracht heeft verhoogd met 2,00 euro.

Een betaling zien we graag eind van de maand december of begin januari 2016 tegemoet op banknummer NL96RABO0344404684.
S.v.p. uw naam of kweeknr. vermelden.

Namens het bestuur wens ik u Fijne Feestdagen en een gezond 2016.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Tom Luth
Penningmeester VV Ons genoegen.
Slenerend 4
7844 MB Veenoord


Nederlandse kampioenschappen ( Vogel 2015)

Ons Genoegen persbericht.docx


Vogelvereniging Ons Genoegen zeer
tevreden over show 2014.

Zie hiervoor het persbericht: Persbericht TT nov 2014.pdf


1e prijs winnaar verloting

Vogelshow 2014
V.v. Ons Genoegen te Nieuw-Amsterdam / Veenoord.

Mededeling van het Bestuur.  
Aan alle leden van v.v. Ons Genoegen.

Nieuw-Amsterdam / Veenoord, oktober 2014.

Geachte Leden,

Graag willen wij hierbij alle leden en erelid uitnodigen voor het bijwonen van de officiële opening van de eigen vogelshow 2014, op donderdag 6 november a.s. om 20.00 uur.
Graag aanwezig vanaf 19.45 uur.  

Openingstijden van deze vogelshow zijn:

 • Donderdag       20.00 tot 22.00 uur.
 • Vrijdag              10.00 tot 22.00 uur.
 • Zaterdag           10.00 tot 15.00 uur.

De vogelshow is natuurlijk ook dit keer in Multifunctioneel Centrum de Schalm, Ringlaan 54 te Nieuw-Amsterdam. Het bestuur van v.v. Ons Genoegen rekent op uw komst.

Inschrijvingsformulieren, vraagprogramma etc. kan men hieronder downloaden.

Inschrijfformulier ons genoegen 2014.docx
Vraagprogramma VV Ons genoegen 2014.docx
Inschrijf verkoop 2014.docx
REGLEMENT Verkoopklasse 2014.docx

Mochten er vragen zijn dan kunt u ons bereiken via onderstaand post of mailadres.

Met vriendelijke groet,

Mettinus Doldersum
Secretaris VV Ons Genoegen
Schooldijk 58
7833 GM  Nieuw-Amsterdam
Tel.: 0591-553155.
Mail: md@lijbrandt.nl


Ledenvergadering V.V. “Ons Genoegen”

Beste Leden,

Hierbij sturen wij u als bijlage de uitnodiging voor de ledenvergadering van Dinsdag 07 oktober a.s.
Tijdens de vergadering worden de inschrijfformulieren en reglementen voor de aankomende onderlinge show uitgereikt.

Wij hopen op jullie komst.
Met vriendelijke groet,

Namens v.v. Ons Genoegen
Mettinus Doldersum ( Secr.)

Onderlinge Vogelshow 2013.
( 07 t/m 09 november 2013)

Ook dit jaar kunnen wij weer terugzien op een uitstekende show. Jammer dat we door toedoen van moeder natuur ongeveer 10 inzenders en dus 100 vogels minder hadden. Op naar het volgende kweekseizoen en hopen dat dit weer iets betere resultaten geeft. 

De algeheel kampioenen van 2013 waren:

·       Kanarie: Algeheel kampioen kanarie  +  Bondskruis  ( kooi  57 )   93 pnt.             Asse Pol

·       Kanarie Zang: Algeheel Kampioen  zang  +  Bondsmedaille ( kooi  12.) 140 pnt.  Mettinus Doldersum

·       Tropen: Algeheel Kampioen tropen  +  Bondsmedaille ( kooi  128 )   93 pnt.        Dhr. J. Olthof 

·       Parkieten: Algeheel kampioen parkieten + Bondsmedaille ( kooi  143 ) 93 pnt.  Jan Otto Kleine 

·       Openklasse: Algeheel kampioen OK  + Bondsmedaille  ( kooi  206)   92 pnt.        Henk Brand

(Zoals U ziet 3 prijswinnaars met 93 pnt.Uitzonderlijk hoog voor een onderlinge show).

Veel vogelliefhebbers  wisten de Schalm te vinden. Echte liefhebbers want wij hebben weer 6 nieuwe leden kunnen inschrijven en dit is best wel raar ten opzicht van de landelijke trend.  Op dit moment hebben wij 70 leden, uniek voor onze vereniging. Ook onze verkoopklasse heeft veel mensen blij kunnen maken met een aangeschafte vogel.

De grote verloting is op zaterdag 09 november j.l. getrokken door onze plaatselijke politieman, Theo Hummel. Theo heeft de volgende prijswinnaars bekend gemaakt. 

Alle waardebonnen kunnen worden besteed bij Keurslager Herman Siekman te Nieuw-Amsterdam.

1ste prijs    Nr. 2             H. Kuiper uit Holsloot:            Waardebon ad € 75,--  2de prijs     Nr. 1394        J. Olthof uit Sleen:                  Waardebon ad € 45,-- 3de prijs     Nr. 1424        J. Olthof uit Sleen:                  Waardebon ad € 25,-- (De prijswinnaars zijn op de hoogte gebracht en kunnen de prijzen afhalen bij Keurslager Siekman te Nieuw-Amsterdam).

Wij bedanken iedereen die het weer mogelijk hebben gemaakt om deze show te organiseren, tot een volgende keer.

Het bestuur van v.v. Ons Genoegen te Nieuw-Amsterdam.

Onderlinge Vogelshow 2013.

Vogelvereniging Ons Genoegen Nieuw-Amsterdam organiseert ook dit jaar een eigen tentoonstelling. Na verwachting zullen er ongeveer 350 vogels ( incl. verkoopklasse) zijn te bezichtigen in cultureel centrum  de Schalm Ringlaan 54 te Nieuw-Amsterdam. Er zijn vogels van verschillende pluimage aanwezig o.a.: Tropen – div. soorten Kromsnavels – zang, kleur en postuurkanaries.  Donderdagavond (07 nov. a.s.) om 20.00 uur is de officiële opening.
Tevens zullen de kampioenen worden gehuldigd.
Alle vogels worden gekeurd onder toezicht en door keurmeesters van de NBVV.
( Ned. Bond voor Vogelliefhebbers.)
Naast de show is er natuurlijk ook weer  een  verkoop klasse. In de verkoop klasse worden diverse soorten vogels aangeboden door leden van v.v. Ons Genoegen.

Publieke openingstijden van deze show en verkoop zijn:
Donderdagavond 07 nov. a.s. van:   20.00 tot 22.00 uur.
Vrijdag 08 nov. a.s. van:                   10.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag 09 nov. a.s. van:                10.00 tot 15.00 uur.
Gratis entree, Iedereen is van harte welkom.
Kostprijs Catalogus €  2,50

Al met al een mooi evenement en zeer zeker de moeite waard om te bezoeken. De mensen van v.v. Ons Genoegen staan klaar om u te ontvangen en indien u hier belangstelling voor heeft, te voorzien van diverse informatie voor het houden van vogels.

Het bestuur van v.v. Ons Genoegen te Nieuw-Amsterdam.


60 jarig jubileum v.v. Ons Genoegen
25 jarig jubileum Jan Horstman.


Op zaterdag 02 maart j.l. werd het 60 jarig jubileum van vogelvereniging Ons Genoegen uit Nw-Amsterdam / Veenoord afgesloten. Natuurlijk was er al de nodige aandacht aan gegeven door o.a. Burgermeester Bijl, tijdens de Gemeentelijke show in december j.l. Het bestuur en de leden waren uitgenodigd voor een gezellige avond in de Schalm, met een warm en koud buffet en een borrel.

Op uitnodiging van het bestuur was de voorzitter van het district Drenthe, dhr. Mulder, aanwezig. Dhr. Mulder feliciteerde v.v. Ons Genoegen met het 60 jarig jubileum en gaf aan dat de vogelvereniging uit Nw-Amsterdam / Veenoord een van de weinige verenigingen is die een groeiend aantal leden heeft, dit in tegenstelling tot de landelijke trend.
Deze positieve tegenstelling heeft , volgens dhr. Mulder, te maken met het jonge bestuur en de actieve leden bij v.v. Ons Genoegen.
Op dit moment zijn er 65 leden maar men is zeker nog niet op zijn top. Het bestuur ( 7 personen) is voltallig en klaar voor de toekomst. Iedereen, jong en oud, die belangstelling heeft voor het houden van vogels is van harte welkom bij de vereniging. Er is genoeg kennis en ervaring in de vereniging om ook beginnende liefhebbers op weg te helpen.

Mooie woorden maar dhr. Mulder had nog een reden om aanwezig te zijn op deze avond. Voorzitter van v.v. Ons Genoegen, Jan Horstman, was 25 jaar lid van de landelijke organisatie, NBVV maar ook van v.v. Ons Genoegen. Met een hierbij horende insigne werd Horstman naar voren gevraagd en terecht in het zonnetje gezet. Horstman is een vogelliefhebber in hart en nieren en meerde keren District, Club en Gemeentelijk kampioen geweest. Daarnaast is hij in 2012, met zijn turgoisine parkieten, een keer de beste van Nederland geweest. Van harte gefeliciteerd en op naar het 50 jarig jubileum.

Hierna werd er genoten van een heerlijk buffet en nog lang nageborreld.

Foto's

Henk Posthuma overleden

OP zaterdag 22 september is overleden ons lid Henk Posthuma.
We wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe die ze nodig hebben.
Zij die Henk de laatste eer willen bewijzen kunnen dit doen op donderdag 27 september
Condoleance vanaf 14.00 rouw dienst 14.30 vindt plaats in de aula drijverspad 2 Nieuw-Amsterdam

Het bestuur.

Canary Poulvac P

Beste kanarieliefhebbers,

Zie onderstaand bericht, via de COM Nederland, d.d. 20-03-2012 inzake de Canary Poulvac P, de entstof voor kanaries.Lezing Onkruidzaden

De vogelvereniging de Vogelvrienden Crescendo in Emmercompascuum organiseert een lezing over onkruid(zaden).
Deze lezing wordt verzorgt door Wiebe Tolman uit Hardenberg.
Hij zal met behulp van een beamer ons meer vertellen over onkruid(zaden) welke geschikt zijn voor onze vogels.
Deze lezing is vrij toegankelijk voor leden en niet leden.

Dit vindt plaats op woensdag 9 februari aanvang 20:00 uur in cafe-rest Hindriks aan het hoofdkanaal oz 105 in Emmercompascuum

Wij hopen dat u deze uitnodiging doorspeelt naar uw leden en bevriende vogelliefhebbers.

Met vriendelijke groeten

Alex Bos

secrataris
De Vogelvrienden Crescendo
Emmercompascuum


Vogel 2011

De Bondskampioenschappen van de NBvV
Geopend van donderdag 13 tot zondag 16 januari


Zoals reeds via diverse kanalen bericht is kunnen de liefhebbers dit jaar via de computer inschrijven voor Vogel 2011. Misschien denkt u: “Dat wordt me wat”. Maar de inschrijving is hierdoor juist gemakkelijker geworden. Zo kunnen er bijvoorbeeld geen fouten meer gemaakt worden die na sluiting van de inschrijftermijn nog hersteld moeten worden. Ook kunt u niets meer vergeten in te vullen. Door op de website eerst de tekst onder het kopje “informatie” te lezen, zal het snel duidelijk zijn hoe de inschrijving werkt.
De site is zeer klantvriendelijk opgezet:

 • Het gemakkelijkst is om via “zoek klasse” de vogelgroep in welke u wilt inschrijven aan te geven, om vervolgens de kleur of soort te kiezen.

 • Alle gegevens worden dan automatisch ingevuld. Vervolgens kunt u aangeven of u een stam, stel of enkelingen inschrijft (u kunt hier direct het aantal opgeven). Daarna bij “soort kooi” aangeven “eigen kooi” of “huurkooi”. Dan nog het verzekeringsbedrag per vogel invullen en op “toevoegen” drukken. Uw inschrijving is klaar. Onderaan de pagina staat wat u hebt ingeschreven en wat het kost.

 • Vervolgens moeten we natuurlijk wel weten waar het geld vandaan moet komen. Het programma rekent zelf uit hoeveel er betaald moet worden.

 • Hierna wordt u verwezen naar het inschrijven van de verkoopklasse vogels. Ook hier wordt u door het programma geleid. Vergeet niet dat voor de verkoopklasse uw gegevens en machtiging opnieuw ingevuld en bevestigd moeten worden!

 • Na inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail, waarin ook de gegevens vermeld staan die u nodig heeft voor het geval u later toch nog wijzigingen in uw inschrijving aan wilt brengen. Een ander groot voordeel van inschrijven via de computer is namelijk dat u tot 10 december 24.00 uur uw inschrijving zelf nog kunt wijzigen.

 • Op 11 december 00.00 uur sluit de inschrijving voor Vogel 2011. U kunt daarna niets meer wijzigen!

 • De volgende dag worden direct de gegevens verwerkt, zodat daarna de papieren in orde gemaakt kunnen worden. In de kerstweek zullen de inzenders de informatie thuis krijgen.

 • Vergeet u vooral niet dat u een eventuele registratieverklaring, entverklaringen (bij sommige soorten vogels) en registratie van ringnummers (zangkanaries) bij het inkooien af dient te geven!

U vindt de website op:

www.vogel2011.nbvv.nl

Tevens zal op onze website een speciale link naar de inschrijfsite geplaatst worden. Indien u toch problemen ondervindt bij het inschrijven, kunt u terecht bij speciale contactpersonen in uw district. Zij staan met raad en daad voor u klaar:

District

Naam

Telefoon

E-mail

Opmerking t.a.v. bereikbaarheid

Drenthe

Henk Bos

0528-221557

henk.e.bos@home.nl

 

Friesland

Auke Bloemhof

0518-491861

aukebloemhof@hetnet.nl

s avonds

Gelderland

WimTheloosen

0481-375789

wim.theloosen@gmail.com

tussen 18.00 en 20.00 uur

Groningen

K. Kars Jan Perdon

0599-671389
050-4041379

k.kars@kpnpklanet.nl
pdteh@home.nl

 

Limburg

Huub Mertens

06-19053510

h.mertens@online.nl

van 12.00 tot 17.00 uur

Noord-Brabant Oost

Hans Jansen

0493-694708

jansenjm@planet.nl

s avonds

Noord-Brabant West

Wim Jochems

0165-386135 of
06-53960239

joche19@planet.nl

 

Noord-Holland

Cees Homan

0223-521631

cees.homan@wxs.nl

 

 

Elly Snoek

072-5716107

jc.snoek@quicknet.nl

 

Overijssel

Ben Papenborg

0541-515296

benpapenborg@hetnet.nl

 

 

Willy Papenborg

053-4304261

willypapenborg@hetnet.nl

 

Utrecht

D. Huisman

033-2866290

zangenkleur@gmail.com

s maandags 19.30 – 21.30

Zeeland

Cees van Bostelen

0117-491777

csbostelen@zeelandnet.nl

s avonds

 

Rien Schout

0113-551536

schoutvogel@zeelandnet.nl

s avonds

 

André Davidse

06-14690640

andreanli@zeelandnet.nl

s avonds

Zuid-Holland

Cees Diepstraten

010-5911812

cees@diepstraten.net

 

Tevens kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 natuurlijk contact opnemen met het bondsbureau (0164-235007) en vragen naar Hans van der Stroom.

Kooisoort
Via het programma kunt u direct zien in welke soort kooi de vogel geplaatst wordt. Gekozen is voor een kooisoort per hoofdgroep. De keuzemogelijkheid is dus niet meer aanwezig.
Dit kan betekenen dat waar in bepaalde hoofdgroepen vogels qua grootte erg verschillen, dit tot problemen kan leiden. We hebben hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden, maar sluiten niet uit dat er nog vogelsoorten zijn die in een te kleine kooi staan ondergebracht. Indien u van mening bent dat de kooi te klein is, horen wij dit graag. Daarnaast is bij de vorm- en postuurkanaries de keuzemogelijkheid van kooi niet meer aanwezig. Afgesproken is dat tot Vogel 2012 de keuzemogelijkheid zoals voorgeschreven in het vraagprogramma 2007–2009 nog mogelijk is.

Wat kost het?
De prijzen van het inschrijfgeld en catalogus zijn gelijk aan vorig jaar, n.l. inschrijfgeld wedstrijdklassen € 2,60 per vogel en voor jeugdleden € 1,25. Inzenders zijn verplicht een catalogus af te nemen. Deze kost € 3,50.
De toegangsprijs bedraagt € 6,00 per persoon; jeugd tot 12 jaar betaalt € 3,00 en 65+€ 4,00 per persoon. De catalogus, waarin alle gegevens van de vogels staan vermeld, kost € 5,00. In combinatie met een entreekaart kost dit € 10,00 resp. € 7,00 en € 8,00.

Voor gebruikers van een rolstoel geldt dat de entree van een voor hen noodzakelijke begeleider gratis is.

Voor bezoekers in groepsverband (per bus met minimaal 40 personen) geldt een groepsreductie, indien de uitgifte van de entreekaarten en catalogi in één handeling met de organisatie is geregeld en klaar ligt wanneer de bus arriveert. Dit dient vooraf te worden aangevraagd bij Hans van der Stroom op het Bondsbureau.

Uit oogpunt van verstoring en hygiëne kunnen andere huisdieren, waaronder honden en katten, niet toegelaten worden.

Verkoopklasse
Net als afgelopen jaar kunnen ook dit jaar nog verkoopvogels ingebracht worden op
vrijdag en zaterdag van 08.30–09.30 uur.
Dit is alleen mogelijk voor hen die ook
vooraf vogels ingeschreven hebben voor de verkoopklasse.

Het programma
Zondag 9 januari inbrengen van de vogels, maandag keuren en donderdag 13 januari 10.30 uur de officiële opening, waarna de show vanaf 11.00 tot 18.00 uur geopend is voor het publiek. Vrijdag en zaterdag zijn de openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag 16 januari kunt u nog tot 17.00 uur een bezoek brengen.

Bereikbaarheid Americahal
De Americahal is gelegen aan de Laan van Erica 50, 7321 BX te Apeldoorn.
Op veler verzoek de bereikbaarheid middels openbaar vervoer:

 • Per bus: Van Apeldoorn-Centraal per buslijn 18 richting Zonnehoeve. Halte Laan van Erica. Voor de terugweg eveneens lijn 18, opstap is gelijk aan uitstapplaats.

 • Per trein: Vanaf Apeldoorn-Centraal richting Zutphen en uitstappen bij halte de Maten. Vanuit Zutphen richting Apeldoorn halte De Maten.

Routebeschrijvingen voor autoverkeer kunt u vinden op de website van de hal:
www.americahal.nl
De Americahal is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Wij hopen u te mogen begroeten op VOGEL 2011!!!


Gemeentelijke Tentoonstelling 2010

Vogelvereniging Ons genoegen Nieuw-Amsterdam organiseert dit jaar, samen met 9 andere vogelverenigingen uit de gemeente Emmen, de jaarlijkse gemeentelijke tentoonstelling. Na verwachting zullen er ongeveer 600 vogels te bezichtigen zijn in cultureel centrum  de Schalm Ringlaan 54 te Nieuw-Amsterdam. Er zijn vogels van verschillende pluimage aanwezig o.a.: Tropen – div. soorten Kromsnavels – zang, kleur en postuurkanaries.  Vrijdagavond 10 december om 19.30 uur wordt de officiële opening gedaan door Burgermeester Bijl van de Gem. Emmen. Tevens zullen de algeheel kampioenen worden gehuldigd.

Naast de show is er dit keer, voor het eerst in de geschiedenis van v.v. Ons Genoegen, een aparte verkoop klasse. Er is door het bestuur een aparte commissie in het leven geroepen om deze verkoop klasse te promoten. In de verkoop worden diverse soorten vogels aangeboden door alle leden van v.v. Ons genoegen maar ook door andere inzenders/verenigingen van deze show. Hier worden dus ook vogels aangeboden door de top fokkers van v.v. Ons Genoegen. Deze liefhebbers met Nederlandse, Europese en Wereld kampioenen op het hok, hebben toegezegd om vogels aan te bieden ten goede van v.v. Ons Genoegen.

Publieke openingstijden van deze show en verkoop zijn:
Vrijdagavond 10 dec. a.s. van: 20.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag 11 dec. a.s. van: 10.00 tot 22.00 uur.
Zondag 12 dec. a.s. van: 10.00 tot 15.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.

Al met al een mooi evenement en zeer zeker de moeite waard om een keer te bezoeken. De mensen van v.v. Ons Genoegen staan klaar om u te ontvangen en indien u hier belangstelling voor heeft, te voorzien van diverse informatie voor het houden van vogels.

Het bestuur van v.v. Ons Genoegen te Nieuw-Amsterdam.

Vogelmarkt

Hallo vogelvrienden,

Hierbij nodig ik jullie en andere leden van uw vereniging uit voor onze vogelmarkt op zondag 31 oktober 2010.
Er kunnen vogels gekocht en verkocht worden. Tevens zijn er opkopers aanwezig.
De openingtijden zijn van 11.00 uur tot 14.00 uur
De vogelmarkt wordt gehouden in Dansschool Veenstra, Wolfsbergenweg 47b Emmen.

Vogelbespreking

Op 14 juni 2010 hebben we na een ‘goede’ wedstrijd op de WK van Nederland tegen Denemarken een bijeenkomst gehad van leden om een vogelbespreking te houden. Buiten het bestuur om waren er 6 leden die allen vogels hadden meegenomen.
We zijn omstreeks 20.00 uur begonnen en als eerste gaf Ronny Lotterman een toelichting bij zijn vogels die hij mee had gebracht. Hierop werd ingehaakt door de andere leden en zo ontstond een bijeenkomst waarin veel informatie onderling werd uitgewisseld tussen de diverse leden.
Er waren allerlei soorten vogels meegebracht Kanaries, Tropen maar ook Parkieten. Zo was de informatie zo breed mogelijk en interessant voor iedereen. Het is absoluut geen keuring geweest.
De opzet was zoveel mogelijke informatie/kennis met elkaar uit te wisselen aan de hand van de meegebrachte vogels. Als bestuur vonden we het een geslaagde avond die maar eens navolging moest krijgen. En dan hopelijk met een aantal leden meer.

Met vriendelijke groet,
Tom Luth
Secr. VV Ons Genoegen

Artikelen over voeding

In onderstaande documenten vindt U informatie over voeding en een recept.

Jaarvergadering V.V. “Ons Genoegen”

Veenoord, Januari 2010

Geachte leden,

Het is weer bijna februari dus tijd voor een jaarvergadering. Wij als bestuur willen u dan ook graag uitnodigen voor deze vergadering op Maandag 8 Februari 2010 om 19.30 uur in Multifunctioneel Centrum de Schalm aan de Ringlaan 54 te Nieuw Amsterdam.

Agenda:

- Opening

- Notulen, Jaarverslag, Financieel verslag

- Verkiezingen
Dhr B. Heijnen stelt zich weer herkiesbaar.
Tegen kandidaten kunnen zich melden bij T Luth tot 7 februari 2010
tel 0591-551662

- Wat er verder ter tafel komt/rondvraag

- Pauze

- Lezing van dhr Ger Tummers over Eivoer

Als u nog niet de contributie heeft betaald, wilt u dit dan alsnog met spoed doen naar banknummer 34.44.04.684 het bedrag is 22,00 euro.
Denk ook aan uw ringbestelling.

De agenda kunt u ook downloaden via onderstaande link.

Wij als bestuur hopen dat u met grote getale komt naar deze vergadering.

Met vriendelijke groet,

Tom Luth
Secr. VV Ons Genoegen

Twee nieuwe leden

Hallo, vogel liefhebbers,

Mijn naam is Mettinus Doldersum en ik ben sinds 6 maanden lid van Ons Genoegen. Ik ben de laatste tijd, samen met Luuk Postuma, behoorlijk druk geweest met het bezoeken van diverse TT in de omgeving. Prachtig om te zien hoe elke vereniging zijn best doet om de bezoekers "hun "vogels te tonen. Mijn voorkeur gaat uit naar de zangkanaries met voorkeur de waterslager. Jammer genoeg is deze tak van sport niet in de direkte omgeving te vinden. Dus ben ik op bezoek geweest in Beilen en Kampen.

Beilen: In Beilen heb ik een zangvoorstelling mogen bijwonen bij v.v. Tropenpracht ( TT van totaal 230 vogels). Deze werd gegeven door dhr. Jan Kwint en het is werkelijk prachtig om te horen hoe dhr. Kwint met veel ervaring praat en uitlegd over de waterslager en zijn lied. Dhr. Kwint is geen onbekende in waterslagers wereld hij kweekt al enkele jaren op het hoogste niveau.
Uitslagen in Beilen waren: Kampioen stammen J. Kwint met 598 pnt // Kampioen stellen J. Kwint met 315 pnt. Kampioen enkeling en Meesterzanger was J. Kwint met 159 pnt.

Kampen: Op uitnodiging van dhr. Jan vd Brink heb ik een bezoek gebracht bij v.v. Vogelweelde te Kampen. Dit was een gemengde TT ( 266 vogels) maar met opvallend veel zang ( 120 vogels). Naast ongeveer 60 waterslagers waren er ook 60 Harzers. Ook hier heb ik een uitgebreide zangvoorstelling mogen horen van o.a. dhr. Frank ( geen onbekende in waterslagers wereld ). Met enorm veel passie en ervaring probeert deze 82 jarige expert zijn kennis over te brengen op beginnelingen als ik. Dhr. Frank sprak uitgebreid over het tanende aantal leden van de zangafdeling. Op de huidige TT waren er ongeveer 120 zangvogels ingeschreven bij v.v. vogelweelde te Kampen. Voor 20 jaar terug waren dit er nog ruim 500 stuks. Door o.a. ouderdom en belangstelling loopt de zang terug.
Uitslagen Kampen ( zang ): Kampioen stammen JH Bastiaan met 584 pnt // Kampioen stellen JH Bastiaan met 291 pnt // Kampioen enkeling en Meesterzanger was J. vd Brink met 150 pnt.

Al met al enkele prachtige en leerzame dagen. Het is voor mij voldoende geweest om door te gaan op de ingeslagen weg vd Waterslager. Mochten er leden belangstelling hebben voor deze tak van vogelsport dan neem eens een kijkje op de vogelsite van dhr. Jan vd Brink. http://www.waterslagers.nl Hier kunt u veel informatie vinden m.b.t. de waterslager.

Zie ook het forum bericht

Met vriendelijke groet, ·Mettinus Doldersum

Vraagprogramma

Dit is het vraagprogramma en reglement voor de onderlinge show van V.V “Ons Genoegen” te houden op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2009 in Multifunctioneel Centrum de Schalm.
Via onderstaande link kunt U het vraagprogramma downloaden.Archief

Archief 2008

In memoriam
www.vogelverenigingnwamsterdam.nl © 2007 - 2018